R H A K

 Vad gör hjärnhalvorna i er organisation


Enkelt förklarat så styrs de flesta företag idag med effektivitetstänkande logik som sitter i den vänstra hjärnhalvan, vilket naturligtvis är både bra och klokt.

Men förutsättningarna för innovationer och förändringar som blir underlag för långsiktiga hållbara verksamheter kommer från den kreativa logiken som sitter i den högra hjärnhalvan. Konst är kreativ logik !

 

Så att stimulera sina båda hjärnhalvor att samarbeta bättre är både bra och klokt för alla organisationer,  små som stora.

 

Med rätt utvald konst kan vi få våra hjärnhalvor att samarbeta bättre.  Vilket innebär positiva effekter för både människan och dess arbetsuppgifter denne gör för sitt företag.

 

Det är bara ett skäl varför det är bra att ha företagskonst,  vi kan berätta många fler.

Rhak Ab

Svenljungavägen 8

512 77   Sexdrega

Tel:  0723 60 23 87

Mail:   h e l l o  @ r h a k . s e

 

 

Om Rhak Art...

 

Är du konstnär...

 

Partnerwebb:

www.heinipeters.com

 

 

Allt material på denna sida är upphovsrättskryddat  ©